Verkkokaupan käyttö- ja sopimusehdot

1.Yleistä

Näitä verkkokaupan (”Verkkokauppa”) käyttö- ja sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Pointcool-Service Oy:n (jäljempänä ”PCS” tai ”Myyjä”, y-tunnus 0994222-1, Konetie 3B, 04300 Tuusula) ja yritysasiakkaan (”Asiakas”) välillä.

Ehdot soveltuvat, kun Asiakas käyttää PCS:n Verkkokauppaa ja/tai Asiakkaan ja PCS:n välille on syntynyt sitova kauppasopimus Ehdoissa tarkoitettujen Asiakkaan tilauksessaan kulloinkin yksilöimien Tuotteiden tilauksesta Manner-Suomeen (”Kauppasopimus”).

Tuotteilla tarkoitetaan Verkkokaupassa kulloinkin markkinoitavia ja myytäviä PCS:n määrittelemiä tuotteita, tarvikkeita tai varaosia (”Tuote”).

PCS:n Verkkokauppaa voi käyttää ja Asiakkaana voi olla vain yritys tai yhteisö, jolla on voimassa oleva y-tunnus. Verkkokauppa ei ole kuluttaja-asiakkaiden käytössä.

2.Asiointi ja rekisteröityminen

Jos Asiakas haluaa rekisteröityä Verkkokaupan käyttäjäksi, Asiakkaan edustajan on luotava käyttäjätili Verkkokauppaan (”Käyttäjätili”). Rekisteröityminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Rekisteröityminen edellyttää Asiakkaalta voimassa olevaa y-tunnusta, toimivaa sähköpostiosoitetta, postiosoitetta Suomessa ja muiden pakollisten tietojen antamista rekisteröimisprosessin edellyttämällä tavalla.

Asiakas vastaa rekisteröitymisen yhteydessä edustajansa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen oma-aloitteisesti ilmoittamaan kaikista muuttuneista tiedoistaan ja edustajiensa tiedoista PCS:lle ilman aiheetonta viivytystä.

Asiakas vastaa kaikesta Käyttäjätilillään tapahtuvasta Verkkokaupan käytöstä. Asiakkaan edustajan Käyttäjätili on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin tai antaa kolmannen osapuolen käyttöön.

Jos PCS epäilee, että Asiakkaan tai Asiakkaan edustajan Käyttäjätiliä käytetään tai yritetään käyttää näiden Ehtojen vastaisesti tai muutoin ilman Asiakkaan lupaa, PCS:llä on oikeus estää Asiakkaan Käyttäjätilin käyttö ja Tuotteiden tilaus Verkkokaupasta ilman etukäteisilmoitusta Asiakkaalle.

3.Asiakastiedot, evästeet ja tietosuoja

Asiakkaan ja Asiakkaan edustajan henkilötietoja (mm. Käyttäjätili) käsitellään voimassa olevien Euroopan unionin ja kansallisten lakien ja asetusten mukaisesti (muun muassa EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 ja tietosuojalaki 1050/2018).

Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta pointcool-service.fi/verkkokauppa/tietosuojaseloste

4.Tilaaminen ja tuotetiedot

Asiakas tilaa Tuotteita kirjallisesti Verkkokaupan kautta. Asiakasta sitova Kauppasopimus syntyy, kun Asiakas lähettää tilauksensa PCS:lle Verkkokaupassa. Asiakkaan tulee varmistaa ennen tilaamista tilauksensa sisältö huolellisesti.

PCS:ää sitova Kauppasopimus syntyy, kun PCS lähettää Asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen Asiakkaan tekemään tilaukseen.

PCS pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta. Tilaus voidaan jättää hyväksymättä ja Kauppasopimus voi jäädä syntymättä esimerkiksi Asiakkaan puutteellisten luottotietojen johdosta. PCS pidättää oikeuden peruuttaa Asiakkaan tekemä tilaus missä tahansa vaiheessa ennen Tuotteiden toimitusta Asiakkaalle, jos PCS:llä on peruuttamiseen pätevä ja laillinen syy (esimerkiksi tekninen tai inhimillinen hinta- tai tuotevirhe).

Jos PCS peruuttaa tilauksen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen, mutta ennen Tuotteiden toimitusta Asiakkaalle ja Asiakas on jo maksanut Tuotteet, PCS hyvittää Asiakkaalle tämän peruutusta vastaavat, jo suoritetut maksut viivytyksettä.

Asiakasta pyydetään tutustumaan huolellisesti Verkkokaupassa olevien Tuotteiden tietoihin ja mittoihin, jotta Asiakas osaa tilata oikean Tuotteen. Tuotekuvat eivät ole mittakaavassa vaan suuntaa-antavia.

PCS pyrkii siihen, että Tuotteista on Verkkokaupassa ajantasaiset ja oikeat tiedot, mutta ei kuitenkaan voi taata tietojen ja tuotekuvien virheettömyyttä, eikä myytävien Tuotteiden saatavuutta.

5.Tuotteiden hinnat ja mahdolliset hinnoittelupoikkeamat

Tuotteiden hinnat ovat näkyvissä euroissa (EUR) ilman arvonlisäveroa ja arvonlisäverollisena. PCS päivittää Tuotteiden hintoja ja toimituskuluja aika ajoin.

Kaikki hinnat ovat toistaiseksi voimassa. PCS pidättää oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin. Verkkokaupassa voi olla myös lyhytaikaisia tarjoushintoja ja alennuskoodeja, jotka ovat voimassa rajoitetun ajan ja joiden kampanjakoko voi olla rajoitettu. 

Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Toimituskulut määräytyvät tilauksen painon ja koon mukaan siten kuin näiden Ehtojen kohdassa ”Toimitus ja toimituskulut” on selostettu. Tilausvaiheen lopussa ennen tilauksen lähettämistä Asiakkaan nähtävillä on Verkkokaupassa Tuotteiden lopullinen hinta toimituskuluineen Manner-Suomeen.  

Asiakkaan tilaaman Tuotteen hinta on tilausvahvistuksessa kuvattu hinta, ellei hinta ole selkeän hinnoittelu- tai muun virheen vuoksi pidettävä virheellisenä (esimerkiksi poikkeuksellisen alhainen hinta).

PCS:llä on oikeus olla myymättä Tuotetta Asiakkaalle poikkeuksellisen alhaisella hinnalla tai muun selkeän virheen johdosta tilausvahvistuksen lähettämisestä huolimatta. Tällöin PCS palauttaa Asiakkaalle tämän Tuotteesta maksaman hinnan ja maksetut toimituskulut.

PCS varaa oikeuden teknisistä ja inhimillisistä virheistä johtuvien hintojen korjauksiin ja tarkistuksiin.

6.Tuotteiden saatavuus ja tilauksen peruuttaminen saatavuusongelmien johdosta

PCS ei takaa Tuotteiden saatavuutta eikä sitä, että Verkkokaupassa näkyvä Tuotteiden saatavuustieto välttämättä pitää paikkansa. PCS pyrkii siihen, että kaikkia Tuotteita olisi saatavilla Verkkokaupasta kohtuullisin toimitusajoin.

Jos PCS ilmoittaa Asiakkaalle Tuotteelle pidemmän toimitusajan kuin, mitä PCS ja Asiakas ovat sopineet tilausvahvistuksessa, Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus hyväksyä viivästyneen Tuotteen osalta pidempi toimitusaika tai korvaavan tuotteen toimittaminen. Asiakkaalla on myös tässä tilanteessa oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen Tuotteen osalta korvauksetta. Tällöin PCS hyvittää Tuotteen hinnan ja mahdolliset jo maksetut toimituskulut Asiakkaalle. Tilaus jää muilta osin voimaan sellaisena kuin tilausvahvistuksessa on sovittu.

7.Toimitus ja toimituskulut

Toimitusehtona on joko noutotilauksissa Ex works (EXW, noudettuna Incoterms 2020) tai postitse tai rahditse tapahtuvissa toimituksissa Carriage Paid To (nimetty määräpaikka) (CPT, kuljetus maksettuna Incoterms 2020).

Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle joko postitse tai rahtina Manner-Suomeen (ei Ahvenanmaalle). Toimitus tapahtuu Asiakkaan kirjallisesti ilmoittamaan postiosoitteeseen. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa siihen, että tilaus voidaan toimittaa asianmukaisesti muun muassa antamalla oikeat tiedot ja käytännön ohjeet tilauksen toimittamista varten.

Tuotteet toimitetaan joko PCS:n omasta varastosta tai PCS:n käyttämän yhteistyökumppanin varastosta. Asiakkaalla on myös mahdollisuus noutaa Tuotteet PCS:n varastolta.

PCS pidättää oikeuden muuttaa valittua toimitustapaa Tuotteen pakettien mitoista johtuen. Toimitustavan muutos ei vaikuta Asiakkaan maksamiin toimituskuluihin, jotka esitetään Verkkokaupassa.

PCS pyrkii toimittamaan Tuotteet yhdessä erässä, mutta pidättää oikeuden toimittaa Tuotteita myös yhdessä tai useampana osatoimituksena. PCS lähettää kunkin toimituksen yhteydessä Asiakkaalle erikseen toimituksen seurantatiedot Asiakkaan ilmoittamiin yhteystietoihin.

Tuotteiden toimituskuluihin ja valittavissa oleviin toimitustapoihin ja rahtihintaan vaikuttavat muun muassa tilattujen Tuotteiden paino ja mitat, yleinen saatavuus sekä haluttu toimitusaika. Asiakkaan tilatessa Tuotteet noudettavaksi, ei toimituskuluja peritä.

Jos Tuotteet toimitetaan postitse tai rahditse, syntyy Tuotteen toimituksen osalta sopimussuhde Asiakkaan ja postin tai Asiakkaan ja rahdinkuljettajan välille, jolloin sovelletaan postin ja/tai rahdinkuljettajan sopimusehtoja.

8.Toimitusaika, Tuotteiden vastaanottaminen ja seuraukset vastaanottamatta jättämisestä

PCS pyrkii toimittamaan Tuotteet Asiakkaalle niin pian kuin mahdollista. Toimitusmyyntituotteiden toimitusajankohdat ilmoitetaan erikseen ja ne voivat olla esimerkiksi 4 - 6 viikkoa. Tuotteiden toimitusaikaan vaikuttaa merkittävästi valittu toimitustapa, toimitusosoite ja Tuotteiden tilausajankohta. Jos Tuotteet on tilattu noudettavaksi PCS:n varastolta, PCS ilmoittaa Asiakkaalle erikseen Tuotteiden noutoajankohdan.

PCS:n ilmoittamat Tuotteiden toimitusajat ovat arvioita. Jos Tuotteen toimitus viivästyy arvioidusta toimitusajasta, PCS pyrkii ilmoittamaan viivästyksestä Asiakkaalle niin pian kuin mahdollista ja esittämään mahdollisuuksien mukaan uuden toimitusajankohdan.

PCS ei vastaa Tuotteiden toimituksen viivästymisestä Asiakkaalle aiheutuneista välittömistä eikä välillisistä vahingoista riippumatta syystä, joka on aiheuttanut toimituksen viivästymisen.

Jos Asiakas ei ota vastaan Tuotteita valitun toimitustavan mukaisesti ja Tuote tästä syystä palautuu PCS:lle, Asiakkaalla on oikeus pyytää PCS:ää lähettämään palautunut Tuote uudelleen Asiakkaalle 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun PCS on ilmoittanut asiasta Asiakkaalle, ellei toisin kirjallisesti sovita (”Asiakkaasta johtuva uudelleentoimitus”).

Asiakas sitoutuu ja hyväksyy, että PCS:llä on oikeus veloittaa Asiakkaalta kaikki Asiakkaasta johtuvasta uudelleentoimituksesta PCS:lle aiheutuneet ylimääräiset toimitus-, varastointi- ja muut välittömät kulut (kiinteä veloitus varastointikuluista á 50 euroa/alv 0 per alkava vrk). Mahdolliset uudet toimituskulut määräytyvät Asiakkaan pyytämän toimitustavan ja -ajan mukaisesti ja Asiakas on velvollinen suorittamaan ne edellä mainitun kiinteän veloituksen lisäksi.

9.Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkastaa toimitetut Tuotteet ilman aiheetonta viivytystä, kun Tuote on luovutettu Asiakkaalle, mutta kuitenkin seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta. Asiakas on velvollinen tarkistamaan kuljetuspakkauksen ja ottamaan valokuvan mahdollisista vaurioista kuljetuspakkauksessa välittömästi tuotteen vastaanottamisen yhteydessä. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että havaitut virheet kuljetuspakkauksessa vastaanottamisen yhteydessä kirjataan kuljetusliikkeen rahtikirjaan tai seurantajärjestelmään tavarantoimituksen yhteydessä.

Jos Tuote on väärä tai siinä on muutoin virhe, Asiakasta pyydetään olemaan yhteydessä yllä kuvatussa määräajassa PCS:n asiakaspalveluun kirjallisesti.

Tuotteen tarkistaminen ja reklamaatiot eivät koske takuunalaisia virheitä, joiden osalta Asiakkaan oikeudet määräytyvät näissä Ehdoissa kohdassa 13 sovitun mukaisesti.

10.Maksutavat

Verkkokaupassa hyväksyttävät maksutavat ovat verkkomaksu, lasku sopimusasiakkaan maksuajalla, ennakkolasku ja Verkkokaupan kulloinkin hyväksymät maksukortit.

PCS käyttää verkkomaksuihin kolmannen osapuolen maksunvälityspalveluita, jotka toimivat yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Jos Asiakas maksaa verkkomaksuna, näkyy Tuotteen laskuttajana Paytrail Oyj. Maksaminen Verkkokaupassa on suojattu eikä ulkopuolinen näe maksun tietoja.

11.Omistuksenpidätysehto

PCS pidättää omistusoikeuden Tuotteisiin, kunnes Tuotteet on kokonaan maksettu.

12.Vaihto- ja palautusoikeus

Verkkokaupasta tilatuilla Tuotteilla ei ole yleistä vaihto- tai palautusoikeutta.

PCS voi, mutta sillä ei ole velvollisuutta, kuitenkin yksittäistapauksessa hyväksyä Tuotteen vaihtamisen tai palauttamisen niin erikseen kirjallisesti sovittaessa, jos Tuote on alkuperäispakkauksessaan, käyttämätön ja jälleenmyyntikelpoinen. Tuotetta palautettaessa Asiakasta hyvitetään enintään 70 % Tuotteen Kauppasopimuksen mukaisesta hinnasta, toimituskuluja ym. ei palauteta Asiakkaalle.

Mikäli PCS on hyväksynyt Tuotteen vaihtamisen tai palauttamisen, Asiakkaan on omalla kustannuksellaan toimitettava, vaihdettava tai palautettava Tuote käyttämättömänä, alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa PCS:n ilmoittamaan osoitteeseen viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua erillisestä sopimisesta.

PCS:llä ei ole velvollisuutta ottaa Tuotteita vastaan edellä mainitun määräajan jälkeen. Jos Asiakas palauttaa Tuotteen edellä mainitun määräajan jälkeen, PCS:llä on oikeus palauttaa Tuote Asiakkaalle, pidättäytyä Tuotteen myyntihinnan palauttamisesta ja veloittaa Asiakkaalta kaikki Tuotteen palauttamisesta ja lähettämisestä aiheutuvat kustannukset.

13.Tuotteiden takuu

Tuotteiden takuu kattaa Tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet Tuotteen valmistajan ja/tai näiden Ehtojen mukaisesti. PCS:n jälleenmyymiin Tuotteisiin (esimerkiksi kolmannen osapuolen valmistamat laitteet) sovelletaan Tuotteen alkuperäisen valmistajan takuuehtoja ja -aikoja.

Takuu ei kata virheitä, jotka johtuvat Tuotteen normaalista kulumisesta, Tuotteen käytöstä vastoin Tuotteen valmistajan ohjeita, tapaturmasta, Tuotteen vääränlaisesta käsittelystä tai käyttämisestä taikka muusta Asiakkaan puolella olevasta seikasta.

Takuuaika on pääsääntöisesti yksi (1) vuosi Tuotteen toimituspäivästä. Jos takuuaika poikkeaa yllä kuvatusta, Tuotteen kohdalla ilmoitetaan erikseen poikkeavasta takuuajasta. Takuu ei koske elektroniikkatuotteita kuten piirikortteja.

Jos Asiakas katsoo, että Tuotteessa on takuunalainen virhe, Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti PCS:ää takuuaikana. Asiakkaan tulee lisäksi lähettää Tuote omalla kustannuksellaan ilman aiheetonta viivytystä reklamaation tekemisen jälkeen PCS:lle tarkastettavaksi, ellei toisin kirjallisesti sovita.

Jos PCS katsoo, että Tuotteessa on takuunalainen virhe, PCS oman harkintansa mukaisesti joko korjaa takuunalaisen Tuotteen veloituksetta (pois lukien lähetys- ja postikulut) tai lähettää Asiakkaalle uuden Tuotteen tai korjatun, mutta alkuperäistä vastaavan Tuotteen veloituksetta.

Jos Tuotteessa ei ole havaita takuunalaista vikaa, PCS:llä on oikeus periä Asiakkaalta takuutarkastuksesta aiheutuneet kulut.

Takuu ei korvaa Tuotteen virheen, puutteen tai takuuhuollon aiheuttamaa Tuotteen käyttömahdollisuuden menettämistä tai muuta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. Jos Tuote on varaosa, Tuotteen takuu ei muuta tai laajenna varaosan kohteena olevan varsinaisen koneen tai laitteen takuuaikaa.

Verkkokaupassa myytävillä poistotuotteilla voi olla edellä kuvatusta poikkeavat takuuehdot, jotka on mainittu erikseen kyseisen tuotteen tiedoissa.

PCS tai Tuotteen alkuperäinen valmistaja ei vastaa takuuvaihdon yhteydessä Tuotteista kadonneista, hävinneistä, muuttuneista taikka tuhoutuneista tiedoista (esimerkiksi laitteen statistiikka- ja analytiikkatiedot) tai konfiguroinneista.

14.Ylivoimainen este

PCS ei vastaa viivästyksistä, vahingoista tai Kauppasopimuksen täyttymättä jäämisestä, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota PCS ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia PCS ei voi tai ole voinut kohtuudella välttää.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, liikekannallepano, pakotteet, luonnonmullistus, tulipalo, viranomaisen antama kielto tai määräys, työtaistelutoimenpiteet, häiriö yleisessä tietoliikenneverkossa, laajat tietotekniset tai sähköverkon häiriöt, lakko, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot, epidemia- tai pandemiatilanteet, sekä häiriöt kuljetuksissa, jos ne vaikuttavat PCS:n Kauppasopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen.

Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kolme (3) kuukautta, on PCS:llä ja Asiakkaalla oikeus purkaa viivästyksen kohteena oleva Kauppasopimus ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

15.Verkkokauppaan liittyvät oikeudet ja kolmansien osapuolten aineisto

Verkkokauppa on kokonaisuudessaan PCS:n ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja kaikki siihen liittyvät oikeudet säilyvät PCS:llä tai kolmannella osapuolella. Verkkokaupan sisällön tai sen osan kopioiminen on kiellettyä.

Verkkokaupassa saatavissa olevien tuotetietojen tai -kuvien, tuotemerkkien, tavaramerkkien tai muiden tunnusten käyttäminen muussa kuin kulloinkin voimassa olevan lain puitteissa on kiellettyä.

Verkkokaupassa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille ja sisältöön. Asiakkaan siirtyessä tällaisille sivuille Asiakkaan on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot. Tällaiset sivut eivät ole PCS:n hallinnassa eikä PCS vastaa niiden sisällöstä, käytöstä, käytettävyydestä tai mahdollisista Asiakkaan päätelaitteille aiheutuneista vahingoista tai tietosuojaa ja -turvaa koskevista käytänteistä.

16.Vahingonkorvaus ja PCS:n Kauppasopimuksen vastuunrajoitus

PCS ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista seuraavanlaisista menetyksistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat syntyneet Ehtojen alaisen Kauppasopimuksen yhteydessä tai siihen liittyen:

  • voittojen, liiketoiminnan, sopimusten, ennakoitujen säästöjen, liikearvon tai liikevaihdon saamatta jääminen;
  • tietojen menetys tai vahingoittuminen;
  • mikä tahansa välillinen, erityinen, rangaistusluonteinen tai seurannainen menetys tai vahinko, vaikka PCS:lle olisi etukäteen ilmoitettu sen mahdollisuudesta, ja riippumatta siitä, perustuuko se jonkin takuun rikkomiseen, sopimussuhteen ulkopuoliseen vahingonkorvausvastuuseen, lainsäädäntöön, viivästykseen, Tuotteiden virheeseen, tuotevastuuseen, takaisinkutsuun tai muuhun seikkaan, ja vaikkei mahdollinen takuu nimenomaisessa muodossaan täyttäisi tarkoitustaan.

Näiden Ehtojen alaisen Kauppasopimuksen yhteydessä syntyvä tai tällaiseen Kauppasopimukseen liittyvä PCS:n kokonaisvastuu välittömistä vahingoista ei milloinkaan ylitä määrää, jonka PCS on Kauppasopimuksen nojalla laskuttanut Asiakkaalta.

17.Verkkokaupan käyttöön liittyvä vastuunrajoitus

PCS ei takaa sitä, että Verkkokauppaa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Verkkokauppa on Asiakkaan käytössä sellaisena kuin on.

PCS pidättää oikeuden tehdä Verkkokauppaan muutoksia tai rajoittaa pääsyä Verkkokauppaan milloin tahansa. PCS ei vastaa Verkkokaupan käytettävyydestä, saatavuudesta tai virheettömyydestä. PCS pyrkii ilmoittamaan Verkkokaupan käyttökatkoista etukäteen Verkkokaupan etusivulla.

PCS pidättää oikeuden poistaa tehty tilaus, mikäli Asiakas on sitä tehdessään rikkonut tai kiertänyt lakia tai näitä Ehtoja tai antanut virheellistä tai epäasiallista tietoa tai mikäli Verkkokaupassa on esiintynyt tekninen ongelma tilausta tehdessä. PCS ei vastaa Verkkokaupan varastosaldojen paikkansapitävyydestä.

18.Muutokset Ehtoihin

PCS:llä on oikeus muuttaa näitä Ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Asiakas hyväksyy muutokset Ehtoja käyttäessään. Kulloinkin voimassa olevat Ehdot ovat nähtävissä Verkkokaupan verkkosivuilla. Kauppasopimukseen sovelletaan niitä Ehtoja, jotka ovat olleet voimassa Kauppasopimuksen syntyhetkellä.

19.Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu

PCS:n Verkkokauppaan ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin Ehtoihin sovelletaan kauppalakia (355/1987) siltä osin, kun näissä Ehdoissa ei ole sovittu muunlaisia ehtoja. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Ehdot viimeksi päivitetty 24.3.2023.

Lisätty ostoskoriin